Chính sách đổi trả

Quy định đổi hàng

  • Thời gian: 12 tháng
  • Các trường hợp được đổi: Đối với máy mua mới nếu máy bị lỗi phần cứng do nhà sản xuất Quý khách sẽ được đổi trả tại Ngọc Linh Mobile với điều kiện máy nằm trong phạm vi bảo hành và không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài như rơi, vỡ, móp, méo, cong, vênh, bị dung dịch hoá chất, các loại chất lỏng xâm nhập… còn đủ phụ kiện.Ngọc Linh Mobile sẽ giải quyết đổi trả ngay sau khi kiểm tra xác nhận máy lỗi phần cứng do nhà sản xuất và máy đủ điều kiện bảo hành đổi trả. Trường hợp máy không bị lỗi phần cứng do nhà sản xuất Ngọc Linh Mobile sẽ sửa chữa máy theo chế độ bảo hành rơi nước – rơi vỡ tại đây

 Quy định trả hàng:

  • Thời gian: 30 ngày đầu tiền
  • Trường hợp 1: máy lỗi sau 3 ngày không có máy đổi cho khách, khách hàng sẽ được hoàn trả 100% số tiền.
  • Trường hợp 2: Nếu sản phẩm không lỗi hoặc lỗi mà khách hàng yêu cầu trả hàng luôn sẽ bị trừ triết khấu 20% giá trị máy khi mua.